REGULAMIN AKADEMIA PIŁKARSKA GOŁCZA

1. Podpisanie deklaracji członkowskiej  jest równoznaczne z akceptacją  następujących warunków:
a) członek Akademii Piłkarskiej Gołcza staje się na czas nie określony jej zawodnikiem i ma status zawodnika amatora,
b) wszelkie prawa transferowe posiada zarząd Akademii Piłkarskiej Gołcza
2. W zajęciach treningowych mogą brać udział tylko zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie oraz zgodę rodziców/opiekunów, którą należy oddać trenerowi lub koordynatorowi Akademii Piłkarskiej.
3. Zajęcia odbywają się na obiektach sportowych Gminy Gołcza:
•    Stadion klubu Spartak Wielkanoc Gołcza,
•    Boisko o sztucznej nawierzchni przy Szkole Podstawowej w Gołczy,
•    Hala sportowa w Gołczy
•    Kompleks sportowy „Orlik 2012” w Szreniawie.
4. Zajęcia odbywają się w różnych grupach wiekowych. Ilość realizowanych godzin w miesiącu w zależności od grupy: 8-12 godzin. Maksymalna ilość osób w grupie to 25.
5. Uczestnicy zostaną przydzieleni do grupy na podstawie wieku i umiejętności ocenionych przez trenera.
6. Organizator ma prawo do ograniczenia ilości uczestników danej grupy.
7. Wstęp na zajęcia mają osoby, które dokonały opłaty. Opłata za uczestnictwo w zajęciach Akademii Piłki Nożnej wynosi 40 zł miesięcznie, płatne z góry do 5 dnia każdego miesiąca
8. Opłaty dokonujemy na wskazane konto: KBS Kraków 18 8591 0007 0150 0758 8420 0001
9. Na zajęciach obowiązuje strój sportowy: koszulka, spodenki, getry lub skarpety oraz obuwie sportowe.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaginione lub zniszczone mienie uczestników.
11. Akademia nie zwraca pieniędzy za kilkudniowe nieobecności zawodnika na treningach.
12. W przypadku absencji na zajęciach w wyniku choroby lub kontuzji dłuższej niż 3 tygodnie opłatę należy uzgodnić z trenerem.
13. Dokonanie opłaty za zajęcia jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem regulaminu.
14. Zakupiony sprzęt zostaje wypożyczony zawodnikowi na okres, w którym trenuje w Akademii Piłkarskiej.
15. Każdy zawodnik zobowiązuje się dbać o powierzony mu sprzęt sportowy, a w przypadku jego celowego zniszczenia lub utraty zobowiązuje się zwrócić koszty zniszczonego lub utraconego sprzętu.
16. Nieprzestrzeganie lub rażące naruszenie któregokolwiek z punktów regulaminu może skutkować wydaleniem uczestnika z Akademii.