AKADEMIA PIŁKARSKA GOŁCZA

1. W zajęciach treningowych mogą brać udział tylko zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie oraz zgodę rodziców/opiekunów, którą należy oddać trenerowi lub koordynatorowi Akademii Piłkarskiej.

2. Zajęcia odbywają się na obiektach sportowych Gminy Gołcza:

  • Stadion klubu Spartak Wielkanoc Gołcza,
  • Boisko o sztucznej nawierzchni przy Szkole Podstawowej w Gołczy,
  • Hala sportowa w Gołczy
  • Kompleks sportowy „Orlik 2012” w Szreniawie.

3. Zajęcia odbywają się w różnych grupach wiekowych. Ilość realizowanych godzin w miesiącu w zależności od grupy: 8-12 godzin. Maksymalna ilość osób w grupie to 25.

4. Uczestnicy zostaną przydzieleni do grupy na podstawie wieku i umiejętności ocenionych przez trenera.

5. Organizator ma prawo do ograniczenia ilości uczestników danej grupy.

6. Wstęp na zajęcia mają osoby, które dokonały opłaty. Opłata za uczestnictwo w zajęciach Akademii Piłki Nożnej wynosi 40 zł miesięcznie, płatne z góry do 5 dnia każdego miesiąca

7. Opłaty dokonujemy na wskazane konto: KBS Kraków 18 8591 0007 0150 0758 8420 0001

8. Na zajęciach obowiązuje strój sportowy: koszulka, spodenki, getry lub skarpety oraz obuwie sportowe.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaginione lub zniszczone mienie uczestników.

10. Akademia nie zwraca pieniędzy za kilkudniowe nieobecności zawodnika na treningach.

11. W przypadku absencji na zajęciach w wyniku choroby lub kontuzji dłuższej niż 3 tygodnie opłatę należy uzgodnić z trenerem.

12. Dokonanie opłaty za zajęcia jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem regulaminu.

13. Zakupiony sprzęt zostaje wypożyczony zawodnikowi na okres, w którym trenuje w Akademii Piłkarskiej.

14. Każdy zawodnik zobowiązuje się dbać o powierzony mu sprzęt sportowy, a w przypadku jego celowego zniszczenia lub utraty zobowiązuje się zwrócić koszty zniszczonego lub utraconego sprzętu.

15. Nieprzestrzeganie lub rażące naruszenie któregokolwiek z punktów regulaminu może skutkować wydaleniem uczestnika z Akademii.